HLAVNÉ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI ELLIO

 • Vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
 • Vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
 • Vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
 • Realizácia všetkých foriem výstavby – novostavby, rekonštrukcie, nadstavby, prístavby, odstraňovanie stavieb
 • Nákladná cestná doprava
 • Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
 • Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom
 • Požičovňa a prenájom strojov, zariadení a mechanizmov
 • Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
 • Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
 • Projektová činnosť (vypracovanie štúdií, projektov pre územné a stavebné konania, realizačné projekty)
KONTAKTUJTE NÁS

KDE NÁS NÁJDETE