REFERENČNÉ STAVBY SPOLOČNOSTI ELLIO

Lokácia Popis Výstavba
Nitra Výstavisko Agrokomplex; Výstavná ulica; novostavby výstavných pavilónov 1993-2002
Nitra Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská ulica; modernizácia objektov a areálu školy 1994-2002
Nitra UKF, Hlavná budova na Triede A. Hlinku; nadstavba všetkých objektov + zateplenie + výmena okien 1995-2002
Nitra Ellio, Novozámocká ulica; novostavba areálu a objektov firmy 1999-2016
Nitra Židovská synagóga, ulica Pri synagóge; rekonštrukcia objektu 1998
Nitra Metro Cash & Carry, Hlohovecká cesta; výstavba predajne 2000
Nitra Ellio, Cintorínska ulica; prístavba a prestavba administratívnej budovy na Coboriho ulici 2000
Nitra UKF, Filozofická fakulta, Štefánikova trieda, Hodžova ulica; celková modernizácia objektov a areálu 2000
Nitra RIBE Slovákia, Sikárska ulica; novostavba sídla + výrobných priestorov 2002
Nitra Ellio; rekonštrukcia objektu na Vŕšku 2002
Nitra RÚVZ NR, Štefánikova trieda; rekonštrukcia fasád objektov 2004
Bratislava Polyfunkčný dom ICT ISTROCONTI a.s., Nám. Slobody; novostavba 2004
Šurianky Bytový dom, 15 b.j.; novostavba 2004
Nitra Mestská tržnica, Štefánikova trieda; rekonštrukcia južného krídla a modernizácia vnútrobloku 2005
Nitra - priemyselný park Keller Nitra; novostavba výrobného závodu v priemyselnom parku 2006
Nitra UKF, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Kraskova ulica; nadstavba + celková modernizácia objektu a areálu 2008
Nitra Kompostáreň pre Mesto Nitra, ulica Medzi vodami; novostavba 2010
Biskupová Bytové domy 3x8 b.j.; novostavba 2010
Veľká Dolina Radová zástavba 7 b.j.; novostavba 2011
Nitra SPU, ŠD Nová Doba; renovácia fasády 2012
Nitra Ellio; objekty na Staničnej ulic a Štúrovej ulici (Mladosť); celková prestavba 2012
Nitra ŠÚ SR, Rázusova ulica; modernizácia administratívnej budovy 2013
Nitra SPU, ŠD Mladosť; renovácia fasády výškového objektu 2013
Hajské Bytový dom 6 b.j.; novostavba 2013
Hrnčiarové - Lubina Bytový dom 15 b.j.; prestavba bývalej MŠ 2013
Veľké Ripňany Radová zástavba 3x7.b.j; novostavba 2013
Nitra Objekt Olympia, Trieda A. Hlinku; prestavba hotela na bytový dom 2015
Nitra Dom s opatrovateľskou službou, ulica J. Kráľa; rekonštrukcia 2015
Nitra Jednota s.d., Štefánikova trieda; prestavba sídla firmy 2015
Nitra SPU, Hlavná budova na Triede A. Hlinku; výmena okien 2015
Mochovce Pasportizácia a odstraňovanie azbestu v celom areáli atómovej elektrárne 2015
Nitra UKF, Laboratória a učebne Fakulty prírodných vied, Trieda A. Hlinku; novostavba 2016
Nitra Rodinné domy; novostavby 2007-2017
Nová Baňa Bytový dom Hrádza BD A2 Nová Baňa, 39 b.j.; novostavba 2017
Lužianky JA.SI.DRINKS, s.r.o., Bratislava; novostavba sídla firmy 2017
Dolné Lefantovce Bytové domy 11 + 17 b.j.; novostavba 2017
Dolné Lefantovce Prístavba a nadstavba zdravotného strediska, výstavba 4 b.j. 2017
Nitra Objekt na Hlbokej ulici; prestavba slobodárne na nájomné byty, 39 b.j. 2017
Veľké Zálužie Prístavba a prestavba MŠ 2018
Ivanka pri Nitre Eustream a.s. Bratislava; rekonštrukcia objektov KS 04 2019
Nitra UKF, ŠD Brezový háj; celková modernizácia objektu 2019-2021
Nitra Cintorín Nitra Chrenová - Selenec; novostavba 2019
Hruboňovo Rekonštrukcia domu kultúry, rekonštrukcia obecného úradu 2020
Nitra Kreatívne centrum SPU; celková modernizácia časti objektu 2022-2023
Nitra Kreatívne centrum Nitra - Kino Palace; celková modernizácia objektu 2022-2023
KONTAKTUJTE NÁS

KDE NÁS NÁJDETE