Charakteristika firmy ELLIO s. r. o. Nitra


Naša spoločnosť  pôsobí na stavebnom trhu od roku 1991. Prezentujeme sa serióznymi dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi na stavebnom trhu v Slovenskej a Českej republike.
Vytvorili sme si vlastnú administratívno-výrobnú základńu na vlastnom pozemku na Novozámockej ul. 2442 v Nitre. naša spoločnosť realizuje stavby na kľúč, ale tiež pokrývame činnosti v jednotlivých remeslách. Je samozrejmosťou, že pracovníci vykonávajúci práce, ako aj riadiaci pracovníci majú príslušné oprávnenia - odbornú spôsobilosť. máme vybudovaný vlastný park automobilov, strojov, mechanizmov a malej mechanizácie. Kvalita a krátke termíny výstavby sú pre nás zaväzujúce. Neustálym kontaktom so zákazníkom prispôsobujeme stavebné dielo jeho požiadavkám, rešpektujeme všetky zákonom povolené zmeny počas výstavby. Kvalitu práce preukazujeme získaným certifikátom systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9002:1997. Radi Vás presvedčíme našou prácou a prístupom k zákazníkovi o serióznosti nášho pôsobenia na stavebnom trhu.
 

S úctou

Ing. Emil Grofčík, Jozef Chňapko

konatelia spoločnosti.

Predmet činnosti:
- vykonávanie priemyslených, bytových a občianskych stavieb
- vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
- staviteľ - vykonávanie jednoduchách stavieb a poddodávok
- výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
- cestná nákladná doprava
- požičovňa strojov

O NÁS